Kategorier
Udtalelser fra Danmark For Alle

Danmark For Alle kræver handling

Den mulige straf for racistisk hærværk skal forhøjes, så der sendes et klart signal til de individer og grupperinger som forfølger minoriteterne i Danmark. Sådan lyder budskabet fra Danmark For Alle, som foreslår at udvide strafferammen for racistisk hærværk og andre hadforbrydelser.

”Vi har alt for længe været vidner til en udvikling hvor minoriteterne i vort land forfølges. Det er en både trist og beskæmmende udvikling, som skal stoppes omgående. Det er ikke tilstrækkeligt bare at tale om at bekæmpe diskrimination og fremmedhad. Der skal handling på bordet i form af tydelige juridiske konsekvenser. Både jøder, muslimer og andre minoriteter i Danmark skal kunne leve i tryghed og frihed, uden risiko for forfølgelse,” lyder det fra Danmark For Alle’s politiske leder Petar Socevic. 

Forslaget kommer efter en række forbrydelser med racistisk motiveret hærværk rettet mod religiøse institutioner og gravpladser. 

”Vi har et ansvar for at passe på alle borgere i Danmark, og en udvidelse af strafferammen for racistisk hærværk er altså en af de redskaber, som skal aktiveres,” siger Sened Tecle, som er minoritetsordfører for Danmark For Alle. 

Du har også mulighed for at gøre en forskel, ved at skrive under så Danmark For Alle er at finde på listen til næste valg.

Kategorier
Danmark for Alle

Vi kan godt. Vi skal bare beslutte det.

Det er på tide at vores medmennesker behandles, som vi selv ønsker at blive behandlet.

Vi er mange der ønsker at gøre op med den forfærdelige kynisme og smålighed, som magthaverne udviser over for vores medmennesker. 

Fravælg hadet og nedgørelsen, og tilvælg medmenneskeligheden og sammenholdet!

Du stemmer ikke med din underskrift, men bakker blot op om den demokratiske mulighed for at Danmark For Alle er på listen næste valg. 

Kategorier
Udtalelser fra Danmark For Alle

Politisk leder til Tesfaye: Stop udvisningerne af vores medmennesker, eller gå af

Jurist og politisk leder for Danmark For Alle har et klart budskab til udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye: ”Stop udvisningerne af vores medmennesker, eller gå af.”

Petar Socevic har været til utallige debatter med Mattias Tesfaye, og er dybt chokeret over hvor umenneskelig politik regeringen fører. 

”Tænk at Mattias til en sådan grad ville fortsætte Støjberg og DF’s linje. Det vil jeg aldrig acceptere. Det kommer ikke til at ske på min vagt. Det har jeg altid sagt til ham, og det vil jeg blive ved med at sige.”

Danmark For Alle’s politiske leder Petar Socevic mener dog at der kan skabes en forandring til det bedre, hvis alle der tror på det bedste i mennesker står sammen. 

”Jeg tror på det bedste i vores medmennesker, og jeg ved at vi uanset baggrund eller hudfarve kan skabe et Danmark vi kan være stolte af sammen.”

Petar Socevic appellerer i samme ombæring til at vi selv agerer som den forandring vi ønsker at se i verden. 

”Hvis du ligesom jeg elsker mangfoldigheden og menneskerettighederne. Hvis du ligesom jeg mener at vi gør verden til et bedre sted for hvert eneste menneske vi hjælper. Så vær den forskel du ønsker at se i verden,” tilføjer han. 

Du har mulighed for at bakke op om et mere medmenneskeligt Danmark, ved at skrive under så Danmark For Alle er at finde på listen til næste valg. 

Kategorier
Danmark for Alle

Vær den forandring du ønsker at se i verden

Din underskrift er afgørende for et mere medmenneskeligt Danmark, hvor der er plads til mangfoldighed, og hvor menneskerettighederne respekteres. Du kan bakke op ved at skrive under, så Danmark For Alle er at finde på listen næste valg.

Værdigrundlag, mærkesager og politik

Vi elsker det mangfoldige samfund – sammen danner vi et fællesskab på tværs af baggrund 

Vi har nu alle et mangfoldigt parti som skal bekæmpe fremmedhad og diskrimination af enhver art. Det er slut med at skulle vælge imellem pest eller kolera. Imellem Støjberg eller Mette Frederiksen. Imellem Vermund eller Pia Kjærsgaard. Det er slut med nedgørelsen af minoritetsborgere i vores land. Nye Borgerlige, DF og Paludan skal sættes totalt uden for indflydelse, og vi vil aldrig acceptere en regering der har overtaget deres forfærdelige menneskesyn. 

Det er til gengæld starten på at enhver pige og dreng vokser op i et land med ligeværd, menneskerettigheder og medmenneskelighed.

Et land hvor dine muligheder i livet ikke afgøres af din baggrund eller rødder. Et land hvor fattigdom gøres til fortid, og hvor klimakrisen endelig tages alvorligt.

Vi har set på de samme ansigter, som udøver den samme diskrimination, og hørt på den samme nedgørelse af vores medmennesker alt for længe.

Lad os sammen forestille os et Danmark hvor menneskesynet fra politikerne er lige for alle mennesker. Hvor intet menneske er mindre værd. Et Danmark som er fri for nedgørelse af minoriteter og hvor fattigdom gøres til fortid. Et smukt land som vi kan give videre til kommende generationer med ro i maven. Det Danmark kæmper vi for. Og det Danmark kan vi opnå sammen.

Som danske borgere med alle farver og baggrunde har vi overvundet mange udfordringer før. Står vi sammen, vil vi også overvinde denne tid hvor DF og Nye Borgerlige dikterer regeringens menneskesyn. Det er op til os selv. Vi er den forandring vi har ventet på. Lad os sammen skabe et Danmark for Alle.

Klimakrisen skal tages alvorligt – i morgen er for sent, vi skal handle nu

Klimakrisen skal overvindes sammen, så vi trygt kan give vores klode videre til børn og børnebørn. Det kræver omgående handling, så vi kan værne om den verden vi holder af. I Danmark for Alle mener vi at en reducering af drivhusgasser med 70 procent inden 2030 er alt for uambitiøst – og ikke engang det har regeringen og støttepartierne vist mod til at kunne opnå. Vi vil gerne reducere udledningen af drivhusgasser med 85 procent inden for de nærmeste år. I forlængelse heraf, skal alle afgifter på elbiler afskaffes, således at flere vælger klimavenlige transportmidler. Vi skal endvidere overgå til 100 procent vedvarende energi med oprettelsen af langt flere havvindmølleparker. Sprøjtegifte og pesticider skal ud af landbrugt, så vores drikkevand kan beskyttes.  

Fattigdom skal bekæmpes – det er ikke pengepungen som skal afgøre ens muligheder i livet 

I forhold til vores velfærdssamfund ønsker vi at kontanthjælpsloftet skal væk så ingen straffes for at blive ledige, samtidigt med at der ikke skal gøres forskel på mennesker. Forstået på den måde at en borger med udenlandske rødder ikke skal modtage en lavere ydelse end en borger med dansk baggrund. Borgerne skal ikke ydmyges og kastes rundt i et meningsløst hamsterhjul. Vi ønsker at hjælpe dem har mindst at forsvare sig med. Det betyder blandt at vi i Danmark for Alle kæmper for at man skal kunne modtage kontanthjælp uden urimelige modkrav. Vi skal oprette billige og midlertidige boliger til mennesker uden hjem. Desuden skal der være langt mere enkel adgang til en værdig og tidlig pension. 

Fjern alt diskriminerende politik

Den såkaldte ghettolov river familier ud af deres hjem, og diskriminerer vores medmennesker. Derfor skal ghettoloven afskaffes, så alle mennesker i Danmark frit kan blive boende i lige præcist det hjem som vi hver især ønsker. DF’s forfærdelige paradigmeskifte skal endvidere afskaffes totalt, så Danmark kan blive et forbillede for medmenneskelighed, hvor vi ikke accepterer fremmedhad og diskrimination, men til gengæld kæmper for at ethvert menneske i vores land oplever ligeværdighed, frihed og sammenhold. 

Retssikkerheden for borgere med brug for hjælp er blevet kraftigt reduceret som følge af nedskæringer i kommunernes økonomi. Der er brug for en meget bedre finansiering af velfærden, hjælp til sagsbehandling og konkrete og ligetil rettigheder til borgere med handicap. Vi skal have diskriminationen til at ophøre, ved at tilvejebringe lige rettigheder.

Vores internationale humanitære ansvar

Verdens mest udsatte mennesker lider af fattigdom og kummerlige leveforhold. I Danmark for Alle er den måde vi behandler hinanden og vores menneskesyn det vigtigste. Vi ser altid det bedste i mennesker, og tror på at alle kan gøre en forskel, hvis vi bidrager med den fornødne hjælp. Udviklingsbistanden nærmer sig i dag et skræmmende lavt niveau. Næsten det laveste i 40 år. Derfor har vi en 5-års strategi for løbende at hæve udviklingsbistanden langt mere end i dag, så vi kan hjælpe vores medmennesker. Vi ønsker endvidere at vi igen skal forhøje antallet af kvoteflygtninge som vi hjælper væk fra død og ødelæggelse. Kvoteflygtninge er de mest sårbare mennesker på flugt, som vi har et ansvar for at hjælpe. I Danmark for Alle ønsker vi at det tal skal være 3000, i stedet for de små 200 som det er i dag. 

Sammen kan vi gøre alt

For at opnå en rigtig forandring i vores samfund så vores medmennesker ikke længere bliver nedgjort, har vi brug for sammenhold. Vi skal endelig få gjort fattigdom til fortid, og taget klimakrisen alvorligt. Det kræver at vi står sammen om et Danmark for Alle. Din opbakning i form af en vælgererklæring er den forskel der skal til. Sammen kan vi gøre alt.