Kategorier
Danmark for Alle

Politisk leder: Tesfaye har ’glemt’ at menneskerettighederne findes

Jurist og politisk leder for Danmark For Alle, Petar Socevic, kritiserer nu regeringen for overtrædelser af menneskerettighederne på altafgørende områder. 

”Regeringen har overtaget DF’s politik og viderefører det mest forfærdelige paradigmeskifte der findes. Nemlig det som DF har skabt. Så vi må trække en klar streg i sandet. Menneskerettigheder gælder alle. Og de må aldrig overtrædes. Det burde vi alle være enige om, men regeringen overtræder dem gang på gang. Når regeringen svigter, må vi andre handle,” siger Petar Socevic. 

Desuden appellerer Petar Socevic til at der omgående skiftes retning på udlændinge- og flygtningeområdet. Socevic efterlyser medmenneskelighed og anstændighed. 

”De kan forsøge at gøre det til hverdag. Partierne rundt om regeringen kan blive ved med at være passive. Tesfaye og Stoklund kan komme med det ene fremmedfjendske forslag efter det andet. Men ved I hvad? De kommer aldrig til at ‘normalisere’ at vort land skal agere som det yderste højre ville gøre. Aldrig nogensinde. Vi ved, hvad vi står for. Borgerne i Danmark ønsker ikke nedgørelse af vores medmennesker, tvangsudsendelser af flygtninge og inhumane lejre i udlandet. Det kommer ikke på tale. Så nu er tiden inde til at sige fra, og kræve politisk handling. Det er vi i Danmark For Alle, klar til at levere,” lyder det fra politisk leder for Danmark For Alle, Petar Socevic. 

Du kan også sige fra og kræve en mere medmenneskelig og anstændig retning for vort land, ved at skrive under, så Danmark For Alle er på listen næste valg. 

Kategorier
Danmark for Alle

Politisk leder: Træk støtten til regeringen omgående

Jurist og politisk leder for Danmark For Alle, Petar Socevic, mener at støttepartierne bør trække støtten til regeringen omgående, på grund af regeringens videreførsel af DF og Støjbergs flygtninge- og udlændingepolitik. 

“Det er skammeligt at regeringen fralægger sig alt internationalt ansvar for mennesker på flugt, og fortsætter DF og Støjbergs umenneskelige nedgørelse af vores medmennesker.”

Petar Socevic og Danmark For Alle mener at der bør handles omgående. 

“Jeg kommer aldrig til at begribe denne regering, og at der findes partier, som vil holde den ved magten. Det er tid til at der kommer nye og friske kræfter til.”

Petar Socevic appellerer til at vi alle står sammen, og trækker en streg i sandet. 

”Hvor anstændigheden? Hvor er medmenneskeligheden? Hvor er ansvarsfølelsen for dem der har mindst? Regeringen har svigtet, og så må vi andre handle, og være der for vores medmennesker,” siger den politiske leder for Danmark For Alle. 

Du kan også sige fra og kræve mere medmenneskelighed og anstændighed. Skriv under så Danmark For Alle er på listen næste valg. 

Kategorier
Danmark for Alle

Petar Socevic trues af højreekstreme, for at kæmpe for flygtninges rettigheder

Det er fredag aften. Klokken er 20.15 og politisk leder for Danmark For Alle, Petar Socevic, modtager en besked. En trussel på livet. 

”Det er korrekt at jeg modtager trusler, på grund af at vi i Danmark For Alle arbejder for flygtninges rettigheder.”

Petar Socevic anmeldte samme dag truslen til politiet, som nu forventes at gå ind i sagen. 

”Det er vigtigt at vi siger fra, og det gøres bedst ved at anmelde trusler til politiet omgående.”

Jurist og politisk leder for Danmark For Alle, Petar Socevic, insisterer på at fortsætte kampen for menneskerettigheder, upåagtet af trusler. 

”Det er selvfølgelig modbydeligt, men det kommer aldrig til at påvirke vores kamp for menneskerettigheder og medmenneskelighed. Vi må ikke lade os knægte.”

Du har også mulighed for at gøre en forskel, ved at skrive under, så Danmark For Alle er at finde på listen til næste valg.

Kategorier
Danmark for Alle

Jurist og politisk leder vil gå til Menneskerettighedsdomstol, for at stoppe udvisninger af flygtninge

Jurist og politisk leder for Danmark For Alle, Petar Socevic, fremfører nu et grundlag for at kunne gå til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, for at stoppe regeringens udvisninger af flygtninge. 

“Alle andre lande i Europa, utallige menneskerettighedsorganisationer og FN mener at det er livsfarligt at udvise borgere med flygtningebaggrund til Syrien,” siger Petar Socevic.

Derfor mener politisk leder for Danmark For Alle, Petar Socevic, at der er tale om en overtrædelse af menneskerettighederne. 

“Vores vurdering er at der er tale om et klart brud på menneskerettighederne, i og med vores medmennesker sendes til områder som er livsfarlige.”

Danmark For alle vil gøre alt for at fremsætte sagen for menneskerettighedsdomstolen, således at udvisningerne af flygtninge kan stoppes. 

“Vi har ansvaret for de mennesker fra dansk side. Det ville være ubegribeligt at sende folk tilbage til død og ødelæggelse. Det må aldrig ske,” fortsætter Socevic. 

Danmark For Alle’s ordfører for mennesker på flugt, Sened Tecle, erklærer sig enig. 

”Står det til os i Danmark For Alle skal udvisningerne af vores medmennesker stoppes omgående. Vi kan og skal leve op til menneskerettighederne og vores internationale forpligtelser,” siger han. 

Du kan også sende et klart signal om en mere human og anstændig flygtningepolitik, ved at skrive under, så Danmark For Alle er på listen næste valg. 

Kategorier
Danmark for Alle

Petar Socevic om Messerschmidt: Personer med racismedom bør ikke sidde i Folketinget

Dansk Folkepartis næstformand Morten Messerschmidt tiltales for misbrug af EU-midler efter straffelovens § 289a, der har en strafferamme på op til halvandet års fængsel. 

Desuden har Messerschmidt en racismedom fra tidligere. Det mener politisk leder for Danmark For Alle, Petar Socevic, nu bør have konsekvenser.

”Hvis personer er dømt for overtrædelse af racismeparagraffen – altså straffelovens § 266b – mener vi ikke at de bør kunne sidde i Folketinget. I Folketinget skal man være repræsentant for alle borgere i Danmark, og det er altså ikke foreneligt med at agere racistisk.”

Derfor foreslår Danmark For Alle nu at en racismedom automatisk bør give anledning til at suspendere vedkommende fra Folketinget. 

Minoritetsordfører Sened Tecle fra Danmark For Alle erklærer sig enig. 

”Det er klart at det skal have konsekvenser at agere racistisk. Derfor bør individer der har overtrådt racismeparagraffen heller ikke være i Folketinget.”

Du har også mulighed for at fravælge diskrimination og fremmedhad, og tilvælge mangfoldighed og fællesskab, ved at skrive under, så Danmark For Alle er på listen næste valg. 

Kategorier
Danmark for Alle

Politisk leder foreslår modtagelse af 3000 kvoteflygtninge

Jurist og politisk leder for Danmark For Alle, Petar Socevic, appellerer nu til at vi fra dansk side modtager 3000 kvoteflygtninge. 

”De nuværende 200 er langt fra nok. Vi bør påtage os vores del af det internationale ansvar. Der er tale om mennesker på flugt fra død og ødelæggelse, som har akut behov for vores hjælp. Dem skal vi gøre alt for at beskytte.”

Petar Socevic har indskærpet over for Udlændingeminister Mattias Tesfaye, at regeringen bør ændre linje. 

”Vi har opfordret ministeren til at genoverveje, og givet regeringen et ultimatum. Vi skal som minimum byde 3000 kvoteflygtninge velkommen til Danmark, ligesom de har gjort i Norge,” understreger Danmark For Alle’s politiske leder Petar Socevic. 

Danmark For Alle’s ordfører for mennesker på flugt Sened Tecle istemmer. 

”Vi har et ansvar for at hjælpe vores medmennesker. Det skal vi leve op til,” siger han. 

Du kan også sende et klart signal om en mere human og anstændig flygtningepolitik, ved at skrive under, så Danmark For Alle er på listen næste valg. 

Kategorier
Danmark for Alle

Jurist og politisk leder: Indfør enkel ret til familiesammenføring

Vi skal ikke finde os i den stærkt diskriminerende måde som internationale par behandles på i Danmark. 

Retten til familieliv er en menneskeret. I Danmark for Alle kæmper vi for at Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 bliver overholdet, så man kan bo med den man elsker i Danmark. 

Din underskrift er afgørende i kampen for retten til familiesammenføring. Skriv under og gør en forskel. 

Kategorier
Udtalelser fra Danmark For Alle

Det tiltagende fremmedhad skal stoppes omgående

Ligegyldigheden over for minoritetsdanskeres udfordringer er kørt af sporet, eftersom at debatten ikke burde vedrøre hvorvidt racisme findes i Danmark, men snarere hvordan vi løser den omfattende udfordring som racismen udgør. 

Når integrationen skal fremmanes som værende negativ eller udfordrende for vores samfund, er politikere fra den yderste højrefløj ikke tøvende med udbasunere løse påstande og mavefornemmelser, men det samme er sjældent tilfældet når omfanget af racismekrisen skal vurderes. 

Vi kan alene komme videre med en positiv samfundsudvikling, såfremt vi tilfører debatten om dette emne flere statistiker og supplerer med massiv oplysning. Politik må aldrig blive til en øvelse hvor det handler om modsige en subjektiv fortolkning af en problemstilling, som mest af alt passer med en eller anden politisk agenda, og som ikke har rod i et faktuelt grundlag.

Vi skylder den danske befolkning – danskere med dansk etnisk baggrund, danskere med anden etnisk baggrund, minoritetsdanskere, nydanskere og danskere med flygtningebaggrund at vi alle gør os til en del af løsningen, i stedet for at tillade fastholdelse af fiktive problemer som ikke har noget at gøre med de udfordringer vi som samfund står overfor. Det er vores alles velvære og vort lands sammenhængskraft der står på spil. Vi klarer bedst denne tid ved at insistere på at vi er sammen om Danmark.

Du har også mulighed for at gøre en forskel, ved at skrive under så Danmark For Alle er at finde på listen til næste valg.

Kategorier
Udtalelser fra Danmark For Alle

Jurist og politisk leder: Udvisninger af flygtninge er et brud på menneskerettighederne

Jurist og politisk leder for Danmark For Alle har et klart ultimatum til regeringen i dag. Stop udvisningerne af flygtninge, da det er et brud på menneskerettighederne. 

”Regeringens planer om at udvise vores medmennesker er et klart brud på menneskerettighederne,” understreger Petar Socevic. 

Udvisningerne af flygtninge skal stoppes omgående, hvis det står til partiet Danmark For Alle. 

”Vi har et ansvar for at passe på alle borgere i Danmark, og leve op til vores internationale forpligtelser. Vores medmenneskers hjem er Danmark. Regeringen må derfor ikke få lov til at diktere flygtningepolitikken, og videreføre DF og Støjbergs umenneskelige og uanstændige linje,” lyder det fra politisk leder for Danmark For Alle Petar Socevic. 

Petar Socevic appellerer til at borgerne i Danmark står sammen om at trække en klar streg i sandet. 

”Her må vi trække en klar streg i sandet. Danmark For Alle kommer aldrig til at acceptere nedgørelse og tvangsudsendelser af vores medmennesker. Det hører ingen steder hjemme.”

Partiet Danmark For Alle tror dog på at der kan skabes en forandring til det bedre. 

”Hvis vi står side om side, og siger fra over for diskrimination og fremmedhad, er jeg sikker på at vi kan skabe håb og forandring til det bedre. Vi kan opnå de afgørende mandater, og endelig skabe en ny og bedre retning for Danmark,” siger Petar Socevic. 

Du kan også sende et klart signal om en mere human og anstændig flygtningepolitik, ved at skrive under, så Danmark For Alle er på listen næste valg. 

Kategorier
Udtalelser fra Danmark For Alle

Petar Socevic til Mette Frederiksen: I får ikke lov til at sende flygtninge ud af Danmark

Udvisningerne af flygtninge skal stoppes omgående, hvis det står til partiet Danmark For Alle. 

”Det er ikke en naturlov at regeringen skal diktere flygtningepolitikken, og videreføre DF og Støjbergs umenneskelige og uanstændige linje,” lyder det fra politisk leder for Danmark For Alle Petar Socevic. 

Petar Socevic appellerer til at borgerne i Danmark står sammen om at trække en klar streg i sandet. 

”Her må vi trække en klar streg i sandet. Danmark For Alle kommer aldrig til at acceptere nedgørelse og tvangsudsendelser af vores medmennesker. Det hører ingen steder hjemme.”

Partiet Danmark For Alle tror dog på at der kan skabes en forandring til det bedre. 

”Hvis vi står side om side, og siger fra over for diskrimination og fremmedhad, er jeg dog sikker på at vi kan skabe håb og forandring til det bedre. Vi kan opnå de afgørende mandater, og endelig skabe en ny og bedre retning for Danmark,” siger Petar Socevic. 

Du kan også sende et klart signal om regeringens inhumane politik, ved at skrive under, så Danmark For Alle er på listen næste valg.