Kategorier
Udtalelser fra Danmark For Alle

Det tiltagende fremmedhad skal stoppes omgående

Ligegyldigheden over for minoritetsdanskeres udfordringer er kørt af sporet, eftersom at debatten ikke burde vedrøre hvorvidt racisme findes i Danmark, men snarere hvordan vi løser den omfattende udfordring som racismen udgør. 

Når integrationen skal fremmanes som værende negativ eller udfordrende for vores samfund, er politikere fra den yderste højrefløj ikke tøvende med udbasunere løse påstande og mavefornemmelser, men det samme er sjældent tilfældet når omfanget af racismekrisen skal vurderes. 

Vi kan alene komme videre med en positiv samfundsudvikling, såfremt vi tilfører debatten om dette emne flere statistiker og supplerer med massiv oplysning. Politik må aldrig blive til en øvelse hvor det handler om modsige en subjektiv fortolkning af en problemstilling, som mest af alt passer med en eller anden politisk agenda, og som ikke har rod i et faktuelt grundlag.

Vi skylder den danske befolkning – danskere med dansk etnisk baggrund, danskere med anden etnisk baggrund, minoritetsdanskere, nydanskere og danskere med flygtningebaggrund at vi alle gør os til en del af løsningen, i stedet for at tillade fastholdelse af fiktive problemer som ikke har noget at gøre med de udfordringer vi som samfund står overfor. Det er vores alles velvære og vort lands sammenhængskraft der står på spil. Vi klarer bedst denne tid ved at insistere på at vi er sammen om Danmark.

Du har også mulighed for at gøre en forskel, ved at skrive under så Danmark For Alle er at finde på listen til næste valg.