Kategorier
Danmark for Alle

Vær den forandring du ønsker at se i verden

Din underskrift er afgørende for et mere medmenneskeligt Danmark, hvor der er plads til mangfoldighed, og hvor menneskerettighederne respekteres. Du kan bakke op ved at skrive under, så Danmark For Alle er at finde på listen næste valg.

Værdigrundlag, mærkesager og politik

Vi elsker det mangfoldige samfund – sammen danner vi et fællesskab på tværs af baggrund 

Vi har nu alle et mangfoldigt parti som skal bekæmpe fremmedhad og diskrimination af enhver art. Det er slut med at skulle vælge imellem pest eller kolera. Imellem Støjberg eller Mette Frederiksen. Imellem Vermund eller Pia Kjærsgaard. Det er slut med nedgørelsen af minoritetsborgere i vores land. Nye Borgerlige, DF og Paludan skal sættes totalt uden for indflydelse, og vi vil aldrig acceptere en regering der har overtaget deres forfærdelige menneskesyn. 

Det er til gengæld starten på at enhver pige og dreng vokser op i et land med ligeværd, menneskerettigheder og medmenneskelighed.

Et land hvor dine muligheder i livet ikke afgøres af din baggrund eller rødder. Et land hvor fattigdom gøres til fortid, og hvor klimakrisen endelig tages alvorligt.

Vi har set på de samme ansigter, som udøver den samme diskrimination, og hørt på den samme nedgørelse af vores medmennesker alt for længe.

Lad os sammen forestille os et Danmark hvor menneskesynet fra politikerne er lige for alle mennesker. Hvor intet menneske er mindre værd. Et Danmark som er fri for nedgørelse af minoriteter og hvor fattigdom gøres til fortid. Et smukt land som vi kan give videre til kommende generationer med ro i maven. Det Danmark kæmper vi for. Og det Danmark kan vi opnå sammen.

Som danske borgere med alle farver og baggrunde har vi overvundet mange udfordringer før. Står vi sammen, vil vi også overvinde denne tid hvor DF og Nye Borgerlige dikterer regeringens menneskesyn. Det er op til os selv. Vi er den forandring vi har ventet på. Lad os sammen skabe et Danmark for Alle.

Klimakrisen skal tages alvorligt – i morgen er for sent, vi skal handle nu

Klimakrisen skal overvindes sammen, så vi trygt kan give vores klode videre til børn og børnebørn. Det kræver omgående handling, så vi kan værne om den verden vi holder af. I Danmark for Alle mener vi at en reducering af drivhusgasser med 70 procent inden 2030 er alt for uambitiøst – og ikke engang det har regeringen og støttepartierne vist mod til at kunne opnå. Vi vil gerne reducere udledningen af drivhusgasser med 85 procent inden for de nærmeste år. I forlængelse heraf, skal alle afgifter på elbiler afskaffes, således at flere vælger klimavenlige transportmidler. Vi skal endvidere overgå til 100 procent vedvarende energi med oprettelsen af langt flere havvindmølleparker. Sprøjtegifte og pesticider skal ud af landbrugt, så vores drikkevand kan beskyttes.  

Fattigdom skal bekæmpes – det er ikke pengepungen som skal afgøre ens muligheder i livet 

I forhold til vores velfærdssamfund ønsker vi at kontanthjælpsloftet skal væk så ingen straffes for at blive ledige, samtidigt med at der ikke skal gøres forskel på mennesker. Forstået på den måde at en borger med udenlandske rødder ikke skal modtage en lavere ydelse end en borger med dansk baggrund. Borgerne skal ikke ydmyges og kastes rundt i et meningsløst hamsterhjul. Vi ønsker at hjælpe dem har mindst at forsvare sig med. Det betyder blandt at vi i Danmark for Alle kæmper for at man skal kunne modtage kontanthjælp uden urimelige modkrav. Vi skal oprette billige og midlertidige boliger til mennesker uden hjem. Desuden skal der være langt mere enkel adgang til en værdig og tidlig pension. 

Fjern alt diskriminerende politik

Den såkaldte ghettolov river familier ud af deres hjem, og diskriminerer vores medmennesker. Derfor skal ghettoloven afskaffes, så alle mennesker i Danmark frit kan blive boende i lige præcist det hjem som vi hver især ønsker. DF’s forfærdelige paradigmeskifte skal endvidere afskaffes totalt, så Danmark kan blive et forbillede for medmenneskelighed, hvor vi ikke accepterer fremmedhad og diskrimination, men til gengæld kæmper for at ethvert menneske i vores land oplever ligeværdighed, frihed og sammenhold. 

Retssikkerheden for borgere med brug for hjælp er blevet kraftigt reduceret som følge af nedskæringer i kommunernes økonomi. Der er brug for en meget bedre finansiering af velfærden, hjælp til sagsbehandling og konkrete og ligetil rettigheder til borgere med handicap. Vi skal have diskriminationen til at ophøre, ved at tilvejebringe lige rettigheder.

Vores internationale humanitære ansvar

Verdens mest udsatte mennesker lider af fattigdom og kummerlige leveforhold. I Danmark for Alle er den måde vi behandler hinanden og vores menneskesyn det vigtigste. Vi ser altid det bedste i mennesker, og tror på at alle kan gøre en forskel, hvis vi bidrager med den fornødne hjælp. Udviklingsbistanden nærmer sig i dag et skræmmende lavt niveau. Næsten det laveste i 40 år. Derfor har vi en 5-års strategi for løbende at hæve udviklingsbistanden langt mere end i dag, så vi kan hjælpe vores medmennesker. Vi ønsker endvidere at vi igen skal forhøje antallet af kvoteflygtninge som vi hjælper væk fra død og ødelæggelse. Kvoteflygtninge er de mest sårbare mennesker på flugt, som vi har et ansvar for at hjælpe. I Danmark for Alle ønsker vi at det tal skal være 3000, i stedet for de små 200 som det er i dag. 

Sammen kan vi gøre alt

For at opnå en rigtig forandring i vores samfund så vores medmennesker ikke længere bliver nedgjort, har vi brug for sammenhold. Vi skal endelig få gjort fattigdom til fortid, og taget klimakrisen alvorligt. Det kræver at vi står sammen om et Danmark for Alle. Din opbakning i form af en vælgererklæring er den forskel der skal til. Sammen kan vi gøre alt.